ELF ja Keskkonnaministeerium sõlmisid koostöölepingu naftaõnnetuste puhuks 8. oktoober 2020

7. oktoobril kirjutasid keskkonnaminister Rene Kokk ja ELFi poolt Siim Kuresoo Tallinna Lennusadamas Suure Tõllu pardal alla koostöökokkuleppele, mille kohaselt tulevad ELFi vabatahtlikud naftaõnnetuse korral appi õliga määrdunud linde päästma. Varemalt on ELF selleks tarbeks vabatahtlikke koolitanud erinevate projektide raames, näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastuse toel, kuid 2021. aasta sügisest alates paneb riik koolitustele püsivalt õla alla.


Viimane mastaapne naftareostusõnnetus toimus Eestis 2006. aastal Nõva lähedal, mil reostuse tõttu hukkus 20000–30000 lindu. Naftaga kokkupuute korral hävib merelinnu sulestiku vee- ja soojapidavus, mille tagajärjel lind hukkub kas uppumise, nälja (ei saa sukelduda ja seega toitu püüda) või surnuks külmumise tõttu. Läänemerel pesitseb ja talvitub ka kaitsealuseid linnuliike, mistõttu võib naftaõnnetus madala arvukusega liigid täielikult hävitada.


Nähes naftaga määrdunud merelinde tekib paljudes soov linde abistada, kuid korraliku väljaõppeta ja omal käel tegutsedes võib kasu asemel hoopiski kahju kaasa tuua. Nimelt on tegemist väga spetsiifilise tööga, milleks on tarvis põhjalikke oskusi ja teamisi ning samuti spetsiifilise varustuse olemasolu. ELF on alates Nõva 2006. aasta õnnetusest tegelenud vabatahtlike abistajate leidmise ja koolitamisega ning tänu koostööleppele Keskkonnaministeeriumile on ELFil selleks nüüd olemas järjepidev rahastus. Nii saame tagada parima võimekuse naftareostusõnnetustega tegelemiseks.

Naftareostusetõrje vabatahtlikuks hakkamisest huvitatutel palume ühendust võtta ELFi talgukontoriga: talgukontor@elfond.ee.

Värsket

  • ELF ja Keskkonnaministeerium sõlmisid koostöölepingu naftaõnnetuste puhuks 8. oktoober 2020

    7. oktoobril kirjutasid keskkonnaminister Rene Kokk ja ELFi poolt Siim Kuresoo Tallinna Lennusadamas Suure Tõllu pardal alla koostöökokkuleppele, mille kohaselt tulevad ELFi vabatahtlikud naftaõnnetuse korral appi õliga määrdunud linde päästma. Varemalt on ELF selleks tarbeks vabatahtlikke koolitanud erinevate projektide raames, näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastuse toel, kuid 2021. aasta sügisest alates paneb riik koolitustele püsivalt õla alla.
    Loe edasi

  • Sootalgute meediakajastused 2. september 2020

    Eestimaa Looduse Fondi tänavune talguhooaeg on pühendatud soodele ja sellest lähtuvalt toimus augustis Lääne-Virumaal tervelt 7 sootalgut üle 100 osalejaga. Sootalgutel ehitati Ohepalus ja Laukasoos kuivenduskraavidele turbapätsidest paisusid, et taastada soo looduslikku veerežiimi. Talgud äratasid ka meedia tähelepanu ning meie üritused said kajastatud nii mõneski väljaandes.
    Loe edasi