Otsime talgujuhte, saeministreid ja annetustekogujaid 5. märts 2018

Eestimaa Looduse Fondil on 2018. aastal ees tihe talguhooaeg ning sellele vastu minekuks otsime uusi vabatahtlikke talgujuhte ja saeministreid. Lisaks otsime oma püsivabatahtlike perre inimesi, kes aitaks ELFi tutvustamisel ja annetuste kogumisel erinevatel üritustel.

Keda otsime?

Otsime talgujuhte. Talgujuht seisab hea talgute ladusa korralduse eest. Talgujuhile meeldib talgutel käia, inimestega suhelda, asju korraldada ja looduses viibida. Talgujuht läheb tosina talgulisega mitmeks päevaks metsa, rappa või üksikule saarele, hoolitsedes toidumoona, tööjärje, ohutuse, transpordi jms eest. Ta ei pelga teistele inimestele juhtnööre jagada, ega otsuseid langetada.


Ootame Sind kandideerima ELFi talgujuhiks kui oled täisealine, oled valmis talguhooajal 2-3 talgul talgujuhina kaasa lööma ning saad osaleda ELFi korraldatud ettevalmistavatel koolitustel (kuupäevad leiad alt poolt). Kasuks tuleb varasem osalemine ELFi talgutel, korraldamiskogemused, juhiload, mõne võõrkeele valdamine ning hea arvuti kasutamise ja saagide käsitsemise oskus. 

Otsime saeministreid. Saeministri haldusalasse kuuluvad talgud, kus pealetunginud võsa, kadakad ja põõsad ootavad oma õiglast langetamissaatust. Ta hoolitseb heaperemehelikult tööriistade eest. Saeministril on tehnilist taipu ja varasemat kogemust kett- ja võsasaagidega (mida koolitusel täiendada ja värskendada saab). Ka temale meeldib loodus ja hea seltskond. 


Ootame Sind kandideerima saeministriks, kui oled täisealine, valmis kaasa lööma vähemalt 2-3 talgul talguhooaja vältel ning saad osaleda ELFi saekoolitusel. Kasuks tuleb juhilubade olemasolu ning hea suhtlemisoskus.

Otsime annetustekogujaid. Annetustekoguja tunneb ja tutvustab ELFi, leiab ülesse inimesed, kes soovivad looduskaitse heaks teha rahalisi annetusi ning aitab selle soovi realiseerida. Ta käib erinevatel üritustel ja kõnetab inimesi. Talle meeldib inimestega suhelda ning ta väärtustab suhtlusest saadud infot ja kogemusi. Talle meeldib käia festivalidel, messidel ja muudel sedalaadi üritustel. Ta huvitub loodusest ning tunnetab vabaühenduste rolli selle hoidmisel.


Ootame Sind kandideerima annetustekogujaks, kui oled täisealine, ei pelga inimestega rääkida, valmis kaasa lööma vähemalt 2-3 suvisel üritusel ning saad osaleda ELFi annetuste kogumise koolitusel. Kasuks tuleb võõrkeelte oskus ja juhilubade olemasolu. 

Mida pakume?

Vabatahtlikke ootavad:
 •   võimalused eneseteostuseks looduskaitse valdkonnas
 •   palju uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi
 •   uued sõbrad kaasvabatahtlike seas
 •   tasuta osalemine ELFi korraldatud koolitustel
 •   võimalus osaleda ELFi talgutel osalustasu maksmata
 •   vabatahtliku töö pakkumised teistesse riikidesse ELFi partnerorganisatsioonide juurde
 •   tudengitele soovi korral kogemuste arvestamine praktikana

Koolituste ajad

Esmaabikoolitus toimub 13.-15. aprillil Palupõhjas. Koolitusele on oodatud kõikide rollide täitjad, ent enim ootame esmaabioskuste omandamist talgujuhtidelt.

ELFi tutvustuspäev uutele vabatahtlikele on 11. mail meie kontoris Tartus. Sellele ootame kõikide rollide täitjaid.

ELFi saekoolitus toimub 12. mail Palupõhjas.
Annetustekogujate koolitus toimub 18. - 20. mai  Läänemaal (NB! Alustame 18. mai lõunast).
Talgujuhtimise koolituse aeg on 1.-3. juuni ja see toimub Harjumaal

Ootame Sind kandideerima!

Huvilistel palume saata oma CV ja sooviavaldus hiljemalt 26. märtsiks e-kirjaga talgukontor@elfond.ee. Sooviavaldusse pane kirja, millisesse rolli kandideerid (talgujuht, saeminister või annetustekoguja), millistel koolitustel saad osaleda ning millised sinu oskused ja varasemad kogemused tuleks kasuks ELF-i vabatahtlikus töös.

Värsket

 • Selgusid tänavused tublimad vabatahtlikud 7. detsember 2020

  Koroona-aastast hoolimatu oli tänavune talguhooaeg mastaapne; osaliste- ja elamusterohke. ELF tänab kõiki, kes 2020. aastal vabatahtliku tööga talgutesse panustasid. Aga nagu igal aastal, paistavad ka seekord mõned teiste seast kohe eriti hästi silma. Niisiis tõstame Talgukontori poolt esile...
  Loe edasi

 • ELF ja Keskkonnaministeerium sõlmisid koostöölepingu naftaõnnetuste puhuks 8. oktoober 2020

  7. oktoobril kirjutasid keskkonnaminister Rene Kokk ja ELFi poolt Siim Kuresoo Tallinna Lennusadamas Suure Tõllu pardal alla koostöökokkuleppele, mille kohaselt tulevad ELFi vabatahtlikud naftaõnnetuse korral appi õliga määrdunud linde päästma. Varemalt on ELF selleks tarbeks vabatahtlikke koolitanud erinevate projektide raames, näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastuse toel, kuid 2021. aasta sügisest alates paneb riik koolitustele püsivalt õla alla.
  Loe edasi