Must-toonekurg

Talgud must-toonekure heaks toimuvad 2015. aastast alates MTÜ Kotkaklubi ja SA Eestimaa Looduse Fondi koostöös. Must-toonekure välitunnuste, toitumise, pesitsemise, arvukuse ja leviku kohta saab täpsemalt lugeda MTÜ Kotkaklubi kodulehelt.

Jäädvustus rajakaameralt: must-toonekurg jalutab 2017. aastal Piirsalus ojalõigul, mida talgulised 2016. aasta novembris puhastasid. Foto: Renno Nellis.

Müstilise ja sünge ilmega must-toonekurg on inimpelglik lind ja hoiab asulatest eemale: metsasügavused on tema meelispesitsuspaigad. Erinevalt tänapäeval nii tavalisest valge-toonekurest, kes jõudis Eestisse alles 19. sajandi keskpaiku, on must-toonekurg meie looduse põlisasukas.

Jäädvustus rajakaameralt: must-toonekurg 2019. aastal Järvakandi lähistel jõelõigul, mida talgulised 2018. aasta sügisel puhastasid. Foto: Renno Nellis.

Kuigi mustakure arvukus on siinmail alati olnud väike, on ta nüüdseks jäänud suisa haruldaseks. Põhjuseid on erinevaid, kuid põhirolli mängivad kindlasti suurte metsamassiivide raie ning toitumiseks sobilike ojade seisukorra halvenemine. Raiutud metsi me talgutööga tagasi tuua ei saa, küll aga võime hõlbustada must-toonekure ligipääsu toitumispaikadesse. Eestis on teada mitu metsaoja, kus salapärane Toonela lind endale toitu otsimas käib. Nende veekogude kallastelt võsa harvendades tagame must-toonekurele parema ligipääsu ning võimaluse röövloomade liginedes kiirelt põgeneda. Toidupuudus on üks peamisi põhjuseid, mis must-toonekurel ei õnnestu oma poegi üles kasvatada.

GPS-saatjaga must-toonekurgede (ja teiste lindude) rändeteekonda Eestist lõunasse saab jälgida siit.
Jäädvustused rajakaameralt: Luusika must-toonekurepaaril oli 2020. aasta kevadel neli poega. Foto: Urmas Sellis.

Talgutöö ja talgukalender

Must-toonekure talgutel puhastatakse selle liigi toitumisojasid ja -ojade kaldaid risust ja võsast. Talgutöö käigus saab mootorsaagide või oksakääridega eemaldada vette langenud puid või kallastelt võsa; tõmmata jalga kahlajapüksid ning jões jalutades veest ronte välja visata; oksarisu laiali tassida ja metsa alla ära hajutada; lammutada labidatega ja kätejõul laiali veevoolu  ja kalade liikumist (must-toonekure toit!) takistavaid kopratammisid. Töid tehakse enamasti sügisesel ajal, kui must-toonekurg on lõunamaale lennanud. Nii ei sega me selle linnu elutegevust. Enamik talguid on olnud avatud kõikidele huvilistele ja välja reklaamitud meie kodulehel. Mõned talgud on toimunud kinnistele gruppidele.

2016. aastal oli ELFi talgute teema-aastaks must-toonekurg ning korraldati must-toonekure retki.
Seni toimunud talgud:

2020
13.-15. novembril Pühajõel (kinnine grupp).
6.-8. novembril Imukveres.
2019
22.-24. novembril Järvakandis.
25.-27. oktoobril Järvakandis (ELFi vabatahtlikele talgujuhtidele ja saeministritele).
29.-31. märtsil Järvakandis (ELFi vabatahtlikele saeministritele).
2018
2.-4. novembril Alopi ojal ja Karulas.
26.-28. oktoobril Luusikal.
26.-28. oktoobril Järvakandis.
19.-21. oktoobril Karulas.
5.-7. oktoobril Järvakandis.
28.-30. septembril Piirsalus.
2017
24.-26. novembril Karulas.
20.-22. oktoobril Karulas.
15.-17. septembril Piirsalus.
2016
11.-13. novembril Piirsalus.
28.-30. oktoobril Luusikal.
21-23. oktoobril Karulas.

30. septembril kuni 2. oktoobril Luusikal.
23.-25. septembril Karulas.
9.-11. septembril Karulas.
2015
7. novembril Pikknurme jõel.

Näide kolme Karula talgu vältel puhastatud ojalõikude pikkusest. Kaart: Urmas Sellis (kliki suurendamiseks).

Senine kasu

MTÜ Kotkaklubi seireandmetel on GPS-saatjaga varustatud must-toonekured käinud toitumas just nendele ojalõikudel, mida talgulised on aidanud puhastada. See on esmane talgutöö efektiivsuse näitaja. Tänu talgulistele on nüüd nii mõnelgi must-toonekurel või kurepaaril paremad toitumistingimused ning loodetavasti kajastub see järgnevatel aastatel ka arvukuse tõusus või vähemasti hoiab ära edasise arvukuse languse.

Näide ojalõigust Piirsalus enne ja pärast talgutööd (2018). Foto: Epp Adler.

Näide ojalõigust Luusikal enne ja pärast talgutööd (2020). Foto: Epp Adler.

Meediakajastus

Osooni võttetiim käis 2018. aasta novembris Alopi oja kuretalguid jäädvustamas.

Galerii


Must-toonekure talgutel aitavad teoks saada SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Honeyguide Wildlife Holidays ja eraisikutest annetajad ja annetuskaartide ostjad.